Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2013

cup-of-coffee
0192 b42d 500
cup-of-coffee
0183 95fe 500
cup-of-coffee
0162 e6cc 500
cup-of-coffee
0152 ba05 500

September 19 2013

cup-of-coffee
7577 7a55 500
cup-of-coffee
7463 6187 500

July 30 2013

cup-of-coffee
Nie, nie będę zazdrosna przez kobiety, o których pomyślisz jako o obiekcie seksualnym, o lasce z fajnym tyłkiem, że przeleciałbyś ją na masce samochodu, nie. To nie ma znaczenia, jesteś mężczyzną, pomyślisz tak nawet jeśli będzie groziła Ci straszna kara. Będę zazdrosna o każdą dziewczynę, która sprawi, że uznasz ją za piękną, delikatną, za idealny materiał na żonę, na kogoś w kimś mógłbyś się zakochać, troszczyć się i całować na dzień dobry. Właśnie wtedy będę zazdrosna, bo chcę, żebyś takie rzeczy widział tylko we mnie.
— poranek, a ty nawet nie wiesz jak bardzo
Reposted fromwczorajsza wczorajsza

July 26 2013

cup-of-coffee
4100 b8a5
Reposted fromsandycopper sandycopper
cup-of-coffee
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze.
Najważniejsze to budzić się z kimś.
Spać przytulonym,przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest.
(...)
Budzisz się rano, z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby
na swoim ramieniu.To jest to,przytulanie.
— Wyśnione miłości
Reposted fromsaphirka saphirka viafreshescape freshescape

September 16 2012

cup-of-coffee
"Na co dzień pozytywne stany uczuciowe i odczuciowe określa się jako „fajny”. Stosuje się to określenie do zdarzeń, ludzi, sytuacji i przeżyć. Uniwersalnie. W pośpiechu, w którym niepotrzebnie żyjemy, łatwiej tak nazywać wszelkie stany, które przeżywamy jako przyjemne niż szukać właściwych precyzyjnych nazw. Wygodnictwo też nie zachęca do zastanawiania się nad tym, co właściwie przeżywamy. I powoli ubożejemy wewnętrznie."
— M. Szyszkowska
Reposted fromhydeaway hydeaway viacytaty cytaty
cup-of-coffee
Właści­wie, to dob­re słowo. Ta­ka przyk­rywka do wszys­tkiego, cze­go nie chce­my po­wie­dzieć. Właści­wie dob­rze, to znaczy, nie, nie dob­rze, ale pra­wie źle, ale po co ci o tym mówić. Właści­wie zdro­wa, to znaczy cho­ra, może była cho­ra, może jeszcze nie doszła do siebie, więc właści­wie zdro­wa, ale nie two­ja spra­wa. Właści­wie myślałam, żeby do ciebie zadzwo­nić, to znaczy, nie, nie chciałam dzwo­nić, ale nie wiem, co po­wie­dzieć, więc słowo właści­wie i tak da ci do zro­zumienia, że nie dzwoń ty również. Właści­wie mam czas - i tyl­ko głos się za­wie­sza na tym słowie właści­wie. Jak­by to słowo miał swój spec­jalny ak­cent, niepol­ski, lek­ko prze­ciągły, śpiew­ny, następujący po sy­labie wła... od­dzielo­ny pauzą od reszty.

Właści­wie - to znaczy pra­wie kłam­stwo.
Właści­wie nic mi nie jest. To znaczy jest mi wszys­tko.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
cup-of-coffee
Mam takie problemy jakie sama sobie stworzę. Muszę przeskakiwać bariery takie jakie sama sobie postawię. Burzę mury tak grube jakie sama zbuduję. 
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty

September 01 2012

cup-of-coffee
0284 e191 500
Reposted bySenyiakhalineonlilith
cup-of-coffee
0215 bbdb 500
Reposted byMarkusBecbartplmikeybertkhalinylkiablmaslmaslmaslcameracantliedecarabiaSenyianeonlilith
cup-of-coffee
Reposted byfreeway freeway
cup-of-coffee
0139 0fe0
Reposted byswinkaSenyiahadjazelkowypotworkaciuszakrybuszgadnijkhaliloca-blueberryaniuszkainayalexidziewczeczulymordercasexyflexyNotimportanatmarjariineonlilith
cup-of-coffee
0057 15f7 500
Reposted bycinnamonteaaniuszkamine0hadjaniekoniecznieomniesamozatruciemarghotamericanmamalittle-kilroymentispenetraliasweetchocolateBilorapanasiowaEnCieloutoflovenablespartyhardorgtfo-lexiie-paradoksyMarie-Edwigefuckofcoursesniezkajethrakostkaczekoladydontforgotxzfcte13-daysBalana

August 31 2012

cup-of-coffee
4992 8649 500
Reposted bymentispenetralia mentispenetralia
cup-of-coffee
4719 127f 500
cup-of-coffee
2176 2f82
Reposted byswinkahenryk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl